Козацькі посиденьки

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Козацькі посиденьки » История казачества » Казачество


Казачество

Сообщений 1 страница 8 из 8

1

Слово "козак", або правильніше, "казак" (в цьому випадку воно однаково читається як в нашій мові - зліва направо, так і в тюркській - справа наліво), бузумовно, східне слово, як і слова "аксак, арак, байрак, бузак, бурчак, гайдамак, кабак, кишлак, кунак, табак" та багато інших подібних слів, що мають поширене у багатьох тюркських мовах закінчення "ак".
Уперше слово "казак" стає відомим у половців, народу тюркського походження, з XI століття; мовою половців "казак" означало "вартового, передового, нічного і денного".
Якщо переглянути історичні джерела, з усіх документальних даних видно що спочатку на півдні Русі з'явилися татарські козаки, за татарськими — козаки українські або південноруські, чисто слов'янської народності. Спочатку українські козаки були не більше як прикордонною сторожею, що перебувала під головним віданням воєвод і другорядним — старост литовсько-руських прикордонних замків і міст.
Центром українського козацтва стали міста Черкаси й Канів; а незабаром після них козацтво, постійно зростаючи чисельно, зайняло Київську, Чернігівську, Полтавську губернії й південь Подільської. Але поряд із козаками-прикордонниками та їхніми начальниками-старостами зрідка діяли й незалежні «купи» козаків під старшинством власних ватажків. Своїх ватажків козаки називали гетьманами (від німецького hauptmann — капітан) і початково надавали цьому слову значення взагалі ватажка, не пов'язуючи його з уявленням ні про адміністративну, ні про судову владу, як було згодом. Метою першого переміщення українських козаків з міст у степи, були воєнні й промислові інтереси. Одні з них уже на той час воювали біля Бугу з татарами; інші, як рибалки, звіролови, пасічники, дрібні торговці, вирушали до Дніпра за здобиччю.
Документальні дані свідчать, що спочатку на півдні теперішньої Росії з'явилося татарське козацтво, за ним виникло й організувалося городове, українське козацтво. За городовим, українським виникло низове або запорізьке. Вирушаючи з Київського воєводства на пониззя Дніпра за рибою, бобрами, сіллю, дикими кіньми та іншою здобиччю, городові козаки насиджували там місця для низового запорізького або вільного козацтва, не підлеглого ні воєводам, ні старостам, а лише власним ватажкам або отаманам. Звичайно, громада низових козаків склалася не відразу, а поступово, і чисельність її зростала за рахунок різних людей, невдоволених існуючим у польсько-литовській державі ладом, які шукали виходу зі свого скрутного становища.
За місцем свого проживання, у пониззі Дніпра, за порогами, вільне козацтво називалося Низовим або Запорізьким Військом. З XV до середини XVI століття цим іменем звалися як власне ті, котрі жили на Низу, за порогами Дніпра, низові або запорізькі козаки, так і ті, котрі жили вище порогів, городові або реєстрові й нереєстрові козаки; їх називали загальним іменем «Війська його королівської милості Запорізького». З половини XVI століття городові козаки відокремилися від низових, але утримували назву «Війська Запорізького», хоч, живучи в містах України, не мали жодної підстави так називатися; низові козаки, назавжди відділившись від городових, стали йменуватися по праву запорожцями, січовиками й чітко відрізняли себе від городових козаків. 1751 року запорізькі козаки офіційно поскаржилися на те, що городові козаки і їхня полкова старшина без права «називають себе і підписуються Військом Запорізьким». У Москві часто змішували власне запорізьких з городовими українськими козаками і нерідко тих та інших називали спільним іменем «запорожских черкас».
Першим свідченням про відокремлення низових або запорізьких козаків від українських або городових слід вважати свідчення 1568 року, коли козаки «стали на Низу, на Дніпрі, в полі и на иных входах перемешкивать». Але конкретнішою вказівкою відокремленості низового козацтва від городового може служити реформа короля Стефана Баторія приблизно 1583 року про поділ українських козаків на реєстрових і нереєстрових, коли реєстрових оголосили, так би мовити, законним козацьким станом, а нереєстрових — незаконним. Останні, палаючи ненавистю до уряду, подалися за пороги Дніпра і там встановили «свою волю, свою правду, свою силу». Нарешті, різке відмежування запорізьких козаків і городових остаточно утвердилося в першій половині XVII століття.

Хочу додати, що найбільші козацькі заселення знаходились на річках Дніпро, Дон, Волга, Урал, Терек, Кубань.
Дуже цікавий факт, те що Князь Руський - Святослав по опису в "Історії Льва Діакона": "...Он (Святослав) приплыл на скифской ладье... был среднего роста, с густыми бровями и голубыми глазами, с плоским носом, с бритою бородою и длинными висячими усами. Голова его была совсем голая, только на одной стороне ее висел локон волос, означающий знатность рода... В одном ухе у него висела золотая серьга, украшенная карбункулом и двумя жемчужинами...", мав три унікальних риси зовнішності запорозького козака. Доречі, сережка в лівому вусі козака означала, що він один син у матері, а в правому, що він останній чоловік в роду, а якщо козак носив по сережці в кожному вусі це означало, що він єдина дитина у батьків. Такого козака в походах та боях по можливості берегли Тобто козацькі традиції зберіглись ще з X століття.

Найбільш ранньою гілкою російського козацтва були донські козаки (друга половина XV століття). В козаки йшли втікачі з представників знаті, селяни, солдати. Спочатку козаки не займались сільським господарством , жили напівосіло, займалися розбоєм на торгових шляхах. Нападали вони на табуни ногайців в придонських та приволжських степах, каравани з хлібом, сіллю, зброєю, які йшли по Волзі, турецькі міста та фортеці. Російська держава встановлювала з ними зв'язки ще за часів Івана IV. Спочатку їх приваблювали на державну службу подарунками, а потім - постійною платнею. Козацьке військо брало активну участь у війнах Росії XVI—XVII ст. Значну роль у донсьому козацтві зіграв казак Ермак Тимофеєвич, який займався розбоєм на Волзі і будучи засудженим до страти Іваном IV, втік на Каму. Велике значення мав розгром його козаками сибірського хана Кучума. Особливістю самосвідомості козаків був вільний характер їх відношення до царя. Козаки поселялись за межами Московської держави на "нічийній" землі та вважались лише союзниками царя. Завдяки своєму положенню, козаки змогли відродити вічеву систему самоуправління. Всі важливі питання вирішувались на віче козаків ("коло", "рада", "круг"). На кругу обирались військові отамани та військова старшина. За злочини проти козаків: крадіжка, зрада, боягузство в бою призначалась смертна кара (“в мешок да в воду”).
Найвідомішими донськими козаками того періоду були С. Разін, К. Булавін, Е. Пугачов, які піднімали козацькі повстання проти московської влади.

Використана література: "Історія Запорізьких Козаків" Д.І. Яворницький.; та простори інтернету.

0

2

Славен, Вы смешали все в кучу, название казак, историю с разных источников, которые в основном раходятся в заключениях  об возникновении казачества. Во первых.-Казак по тюрский читается не так, каз- гусь, ак- белый. Второе- Украинских казаков не было в то время, были Днепровские и Запорозжские. Третье- Казаки это народ и образовался не от беглых холопов.  Ну и так далие, много вымысла в этой статье.

0

3

Иваныч написал(а):

Славен, Вы смешали все в кучу, название казак, историю с разных источников, которые в основном раходятся в заключениях  об возникновении казачества. Во первых.-Казак по тюрский читается не так, каз- гусь, ак- белый. Второе- Украинских казаков не было в то время, были Днепровские и Запорозжские. Третье- Казаки это народ и образовался не от беглых холопов.  Ну и так далие, много вымысла в этой статье.

Иваныч, я выложил свое мнение на историю казачества, основываясь на данные Яворницкого и Конинского, насчет "Украинского" казачества согласен, но так подает Яворницкий (я так понимаю для большего понимания уже с сегодняшних восприятий территории). С теорией казачества-народа в корне не согласен, Вы не были на прежнем нашем форуме, где я с одним из казаков вел долгую дисскусию на этот счет. Но сейчас хочу Вам сказать, что вольны считать как угодно и при желании можете написать статью со своим взглядом.

0

4

Казаки себя считали НАРОДОМ, а не сословием и прочими названиями, не имеющими ничего общего с казаками. Здесь не надо доказывать каждому, что казаки не являются  народом по их мнению. Это давно даказано историей и другими источниками, что казаки НАРОД. К примеру до недавнего времени Русское Государство(царское) с казаками вело дело через посольский приказ, как с другими государствами  и народами. А не с сословием, разбойниками или беглыми холопами, так что ваше мнение  ошибочно. Эту полемику ведут многие, кто не имеет ничего общего с казаками, им очень хочется чтобы казаков считали сословием или еще кем угодно но только не народом. Как ни странно 90% современных Украинских казаков не имеют ничего общего с этническими казаками. Но прут в казаки как правило без понятия в казачьих вопросах, не стесняясь своего невежества в истории, обычаях, традициях и понятиях о казачестве  как о НАРОДЕ.
Современное казачество я делю на четыре вида казаков:
1) казаки по роду и племени.
2) казаки по виду и подобию (православные, которым не чужды обычаи, традиции и вид казака).
3) казаки приписные (в настоящее время таких быть не может)
4) "засланные казачки". В основном они и "керуют" казачьими делами и казаками.
Казачество возрождается около двадцати лет, и по сегодняшний день не может возродиться. Потому что и государство не заинтересовано и люди ведущие казаков не те (засланные).
Не знаю с кем Вы вели полемику про казачество, и что представлял Ваш опонент в этом вопросе. Я кое что понимаю по этим вопросам и меня не легко ввести в заблуждение по истории казачества. С уважением казак Иваныч.

0

5

Ивыныч, вот только не надо говорить, кто прав, а кто нет! Лично Вы можете считать как угодно, я Вам об этом уже говорил. Начинать эту тему опять, я не собираюсь, уж слишком много времени было потрачено на эту дискуссию на прошлом форуме.  Более того в следствие спора, на прошлом форуме был устроен опросник, так большинство указало, что считает казачество сословием. Но, повторюсь, Вы можете считать так как Вам нравится, это Ваше личное дело. Я считаю казачество сословием, мои отец и дед считают казачество сословием (а они из казаков), а Вы мне говорите

Казаки себя считали НАРОДОМ

!!! "Казакийство" появилось в полуграмотной казачьей среде в 19 веке, а некоторые и до сих пор это поддерживают и целые теориии развивают!

0

6

Значит -  ваш дед  и отец казаками едва ли были, с таким понятием о казачестве, и к какому казачеству они себя относили? Вот тут Вы слишком перебрали с неграмотным казакийством 19 в. и показали кто есть на самом деле, далекий человек от истории казачества и понятии в нем. У меня нет больше интереса вести с вами полемику по этому вопросу, не вижу в этом смысла. Я уже не раз имел  дело с такими людьми от "казачества"  и понял -  не стоит сыпать бисер перед ними, все равно  им не понять, да они этого  не хотят, они как правило "засланные" казачки, отрабатывают заказ. Так что, останемся при своем понятии о казачестве.

+1

7

Ну, я об этом Вам сразу говорил, что не хочу продолжать... А Вы теперь демонстративно говорите о тем же... Тоесть если не так, как считаете Вы, то это обрабатывание заказа? Ну, тогда скажите мне, пожалуйста, куда мне можно подойти и забрать свой гонорар, а то работаю-работаю и все как-то безоплатно... :-) Кем были мои деды не Вам судить! А то ж я тоже могу сказать, как отношусь к "казакийцам" и, что из себя представляют эти люди! А свою агрессию демонстрируйте лучше кому-то из своих близких, а то что-то слишком много последнее время таких, кто все норовит рассказать, как надо думать, жить и говорить... Одни пытаются навязать, что если не говоришь на украинском, не уважаешь Бандеру с Шухевичем, то не любишь свою землю... Другие говорят о казачестве только в ключе Белой Гвардии и что казачество всегда служило Русским царям... Третьи твердят, что казачество это народ... Вобщем список из тех, кто хочет подогнать под себя всех остальных можно продолжать очень долго, но самое удивительное, что все эти люди мыслят методом уравниловки, как большевики (что все должны быть одинаковыми), но при этом все они ненавидят большевиков! Задумайтесь, может красота нашей необъятной Родины в том, что мы все разные, а не как одна зомбомасса? И может навязывание стереотипов и ведет ко всем конфликтам?
Иваныч, при всем моем уважении к Вашей позиции и мнению, призываю не вешать друг на друга ярлыки, не давать оценок и не уподобляться тем, кто в силу своего невежества пытается навязать свое мнение окружающим!

0

8

Славен написал(а):

Ну, тогда скажите мне, пожалуйста, куда мне можно подойти и забрать свой гонорар

Понимаете ли, Славен, от гонорара бы и я не отказался - мне вот 500 долларов на шашку не хватает -да и медикам в Украине жалкие гроши платят, но все дело в том , что ни я , ни Вы , ни Степанов Владимир Иванович, которого знаю лично я - ничьи заказы не отрабатываем, в том могу поручиться :yep:

Славен написал(а):

Одни пытаются навязать, что если не говоришь на украинском, не уважаешь Бандеру с Шухевичем, то не любишь свою землю... Другие говорят о казачестве только в ключе Белой Гвардии и что казачество всегда служило Русским царям... Третьи твердят, что казачество это народ... Вобщем список из тех, кто хочет подогнать под себя всех остальных можно продолжать очень долго, но самое удивительное, что все эти люди мыслят методом уравниловки, как большевики (что все должны быть одинаковыми), но при этом все они ненавидят большевиков! Задумайтесь, может красота нашей необъятной Родины в том, что мы все разные, а не как одна зомбомасса? И может навязывание стереотипов и ведет ко всем конфликтам?

А вот здесь Вы бесспорно правы - к примеру мои друзья и соратники из Севастопольского ВК при всей неприязни ко всему помаранчевому и приверженности идее Белого Дела -никому не навязывают свое мнение, а доказывают его сдержанно и аргументированно. А зомбомасса тусовалась в 2004 году на Майдане и последствия этого ощущает вся страна. Так что в данном сообщении я лишний раз призываю вас, господа казаки к согласию и терпимости

Славен написал(а):

Иваныч, при всем моем уважении к Вашей позиции и мнению, призываю не вешать друг на друга ярлыки, не давать оценок и не уподобляться тем, кто в силу своего невежества пытается навязать свое мнение окружающим

А вот по поводу ярлыков - не Вы ли недавно вешали его мне?"Хваленый радикализм"- чай, забыли?Я вправе требовать извинения!

0


Вы здесь » Козацькі посиденьки » История казачества » Казачество